onsdag 29 augusti 2007

Bacn

På Internet har den senaste veckan termen bacn lanserats (uttalas som bacon). Precis som spam länge har betytt skräpmail som man inte vill ha handlar bacn om såna där grejer som man egentligen vill läsa... men inte just nu! Det kan handla om nyhetsbrev som man har signat upp sig på, olika utskick från saker som Facebook etc.

Bacn är alltså bättre än spam, kan vara personligt skrivna, men inte så bra som vanliga email. Termen myntades på PodCamp Pittsburgh 2 och har sen dess flitigt citerats i bloggosfären. En del kommentarer tycker att uppmärksamheten kring detta är positivt och tvingar företag att tänka över hur man bäst kommunicerar med sina kunder.

Artikel på Wikipedia

Inga kommentarer:

 
Clicky Web Analytics