söndag 22 juli 2007

Swarm Intelligence

Jag tycker ämnet Swarm Intelligence är intressant -Hur människan kan lära av sig myror, bin eller andra fenomen i naturen!

Man kan se det ur flera perspektiv... Ofta är väl den bästa lösningen på ett problem något som naturen genom miljarder år redan kommit på. Om då människan genom datoroptimering kommer fram till samma resultat är det väl inte så konstigt. Ibland kan dock forskare, designers eller ingenjörer hämta direkt inspiration från naturen. Det kan handla om att designa luftkonditioneringen i en skyskrapa efter hur termitstackar fungerar, eller att efter att betraktat myrstackar göra sökalgoritmer som härmar arbetsmyrors matletningspromenader. Det sägs att imitation är den ärligaste formen av beundran. Den ruggigt bra boken The Wisdom of Crowds"av The New Yorker-journalisten James Surowiecki tangerar väl till viss del detta ämne.

På hösten hemma hos mig kan man ofta se stora flockar med kajor som samlar ihop sig för vinter Craig Reynolds heter en programmerare och datagrafiker som 1986 arbetade med projektet boids som simulerade articifiellt liv. I ett berömt försök försökte han programmera beteendet av en fågelflock genom tre enkla regler:

  • Separation: Flyg undan för att undvika att krocka med dina närmaste kompisar
  • Alignment: Flyg mot genomsnittsriktningen bland dina närmaste kompisar
  • Cohesion: Flyg mot genomsnittspostitionen där dina närmaste kompisar är

Lägg till ett slumpmoment och du har ganska bra det man ser av en stor flock fåglar, bin eller liknande.

Artificiell Intelligens, när datorer försöker imitera ex. mänsklig intelligens, har varit i ropet till och från sen datorerna först kom. Aldrig har det blivit en kommersiell superhit direkt även om olika grenar av vetenskapen naturligtvis finns implementerade både här och där. Exempelvis maskininlärning och olika former av lärande system är väldigt i ropen när vi tänker på företag som Google och andra.

(Värt att nämna här är kanske Turingtestet. För att en dator ska klara testet, besitta intelligens, ska man kunna interagera med den utan att kunna veta om det är en människa eller dator. (tänk att datorn är i ett annat rum och du pratar med den eller via en chatt) Geniet Alan Turing själv som var med och knäckte tyskarnas koder under kriget och beskrev Turing-maskinen var förresten homosexuell, fick genomgå hormonbehandling och svalde till slut ett äpple med cyanid, oj oj...

Om man ska knyta ihop den här säcken kan vi kanske snegla åt vad Businesspundit bloggade om för ganksa precis ett år sen. Där används Craig Reynolds fågelsvärm som en metafor för Googles strategi-(problem) och att alla nya grenar sökjätten hittar på/förvärvar/etc bara är spridda skott och inte förflyttar flockens center åt något strategiskt håll...

Vad tror ni!?

Inga kommentarer:

 
Clicky Web Analytics